درباره ما:

شرکت مستربچ ستاره پلیمر از سال 1380 به طور مستقیم تولید کننده نایلون و نایلکسهای پلیمری بوده و در سال 1392 با استعانت از خداوند بزرگ و تلاش و کوشش پرسنل و مدیران خود مشغول به تولید مستربچ های رنگی و خواصی شده و تا به امروز به یاری خدا پیشرفتهای قابل توجهی داشته است.در این راستا حاج آقا حسن میر مهدیان موسس و بانی شرکت رضایت مصرف کننده را سر لوحه کار خود قرارداده و همین توصیه را به فرزند ارشد خود مهندس احسان میر مهدیان مدیر فروش این مجموعه و سایر پرسنل خود دارد . امیدواریم در راستای آبادی ایران عزیزمان،این  مجموعه  توانسته باشد نقش ر چند کوچک ایفا کرده باشد.